Doklady k nákupu vozidla


 • SOUKROMÉ OSOBY:
  • občan ČR - platný občanský průkaz
  • cizinec - povolení k dlouhodobému/trvalému/přechodnému pobytu

 • FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ:
  • výpis z živnostenského rejstříku, případně osvědčení o DIČ
  • platný občanský průkaz
  • případně plná moc oprávněné osoby

 • PRÁVNICKÉ OSOBY:
  • výpis z obchodního rejstříku, příp. osvědčení o DIČ
  • plná moc statutárního zástupce (jednatele, prokuristy)

Novinky

Ekologická daň
Poplatek při první registraci ojetého vozidla do evidence motorových vozidel v ČR, nebo při první přeregistraci ojetého vozidla po 1.1.2009 Více


Odpočet DPH u osobních automobilů Více


Ojetá osobní vozidla s odpočtem DPH Vozidla pořízená u leasingových společností v členských zemích EU po 1.4.2009 Více


Novela zákona o DPH č.87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet při nákupu/pořízení osobního automobilu. VíceNaši partneři:


        veteráni Adam Auto Moto s.r.o.