Ojetá os. vozidla s odpočtem DPH


Novela zákona o DPH č. 87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet při nákupu/pořízení osobního automobilu. Pro nárok na možnost uplatnění odpočtu je rozhodující uskutečnění zdanitelného plnění při pořízení/nákupu osobního automobilu. Nákup ojetého osobního automobilu s odpočtem DPH je možný pouze za předpokladu, že obchodník pořídil tento osobní automobil od plátce DPH v členském státě nebo dovezl z třetí země po platnosti této novely, tj. po 1.4.2009.

Jak je to možné? Novela zákona o DPH č. 87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízení osobního automobilu. Nová právní úprava platí pro automobily, vč. osobních nakoupené v tuzemsku, pořízené z jiného členského státu nebo dovezené ze třetí země nejdříve 1.4.2009. Upozorňujeme, že nárok na odpočet lze uplatnit pouze v případě, že datum zdanitelného plnění je u vozidel koupených, pořízených nebo dovezených po 1.4.2009, tedy po platnosti novely. Vozidla pořízená z členských zemí nebo dovezená obchodníky z třetích zemí před platností této novely, dále podléhají plnění osvobozenému na odpočet. Kupující, plátce daně nemůže dále uplatnit u osobního vozidla pořízeného, resp. dovezeného obchodníkem před 1.4.2009 nárok na odpočet DPH. Doporučujeme této problematice při nákupu věnovat zvýšenou pozornost v souvislosti se skutečností, že ze zemí EU byla vozidla, vč. osobních pořizována i před platností této novely bez DPH a obchodník je povinen DPH při prodeji konečnému uživateli DPH vybrat a odvést. Prodejce u osobního automobilu, které bylo pořízeno v EU nebo dovezeno z třetí země před 1.4.09 nemůže kupujícímu vystavit ani při prodeji vozidla po 1.4.2009 daňový doklad s nárokem na odpočet DPH. U takového osobního automobilu bude nadále podle stavu z. 235/2004 Sb., o DPH před novelou č. 87/2009 z. o DPH, tj. před 1.4.O9 plnění osvobozené od nároku na odpočet DPH. Úpravu uplatnění odpočtu DPH vč.vymezení rozhodného okamžiku pro možnost uplatnění nároku na odpočet řeší přechodná ustanovení novely č. 87/09 Sb. Již v minulosti tj. před platností novely o zrušení zákazu uplatňování DPH před 1.4.09, jsme se setkávali v nabídce na různých inzertních serverech s cenovou nabídkou osobních automobilů bez DPH i v případech, že prokazatelně nemohl kupující DPH uplatnit. Otázkou je, zda prodávající tímto způsobem pouze zvýhodňoval cenovou nabídku nekalou soutěží nebo této problematice zcela neporozuměl.

Novinky

Ekologická daň
Poplatek při první registraci ojetého vozidla do evidence motorových vozidel v ČR, nebo při první přeregistraci ojetého vozidla po 1.1.2009 Více


Odpočet DPH u osobních automobilů Více


Ojetá osobní vozidla s odpočtem DPH Vozidla pořízená u leasingových společností v členských zemích EU po 1.4.2009 Více


Novela zákona o DPH č.87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet při nákupu/pořízení osobního automobilu. VíceNaši partneři:


        veteráni Adam Auto Moto s.r.o.