Zelená karta

Dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je zelená karta, která je jediným mezinárodně uznávaným osvědčení prokazujícím skutečnost, že k  vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.

PLATNOST ZELENÝCH KARET

Členské státy EHP:

Belgie/B, Bulharsko/BG, Česká republika/CZ, Dánsko/DK, Estonsko/EST, Finsko/FIN, Francie/F, Itálie/I, Irsko/IRL, Kypr/CY, , Litva/LT, Lotyšsko/LV, Lucembursko/L, Maďarsko/H, Malta/M, Německo/D, Nizozemsko/NL, Polsko/PL, Portugalsko/P, Rakousko/A, Rumunsko/RO, Řecko/GR, Slovenská republika/SK, Slovinsko/SLO, Spojené království Velké Británie a Severního Irska/GB, Španělsko/E, Švédsko/S, Island/IS, Norsko/N, Lichtenštejnsko/FL a pro účely systému zelených karet i Švýcarsko/CH

Další státy dle vyhl. MF:

Albánie/AL, Andorra/AND, Bosna a Hercegovina/BIH, bývalá jugoslávská svazová republika Makedonie/MK, Černá Hora/MNE, Chorvatsko/HR, Monako/MC, San Marino/RSM, Srbská republika/SRB, Turecko/TR, Ukrajina/UA, Vatikán/V

Pojištění odpovědnosti platí i na území jiných států než států uvedených v prováděcí vyhlášce č. 205/1999 Sb., pokud pojistitel tuto platnost pojištění na zelené kartě vyznačil:

Bělorusko/BY, Írán/IR, Izrael/IL, Moldavsko/MD, Maroko/MA, Rusko/RUS, Tunisko/TN

V případě, že i přes předložení platné zelené karty pro dané území bylo vybráno tzv.hraniční pojištění, má pojistník obrátit se na ČKP, která požádá národní kancelář pojistitelů dané země o vrácení pojistného za předpokladu, že doloží, že měl platnou zelenou kartu a komu a na jakém hraničním přechodu pojistné zaplatil.

KOSOVO – zelená karta neplatí, na hranicích je nutné zaplatit tzv. hraniční pojistné

 Doporučujeme: www.ckp.cz - Česká kancelář pojistitelů

Novinky

Ekologická daň
Poplatek při první registraci ojetého vozidla do evidence motorových vozidel v ČR, nebo při první přeregistraci ojetého vozidla po 1.1.2009 Více


Odpočet DPH u osobních automobilů Více


Ojetá osobní vozidla s odpočtem DPH Vozidla pořízená u leasingových společností v členských zemích EU po 1.4.2009 Více


Novela zákona o DPH č.87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet při nákupu/pořízení osobního automobilu. VíceNaši partneři:


        veteráni Adam Auto Moto s.r.o.