Odpočet DPH u os. automobilů


Zákaz odpočtu DPH u osobních automobilů byl zrušen novelou č. 87/09Sb., z. o DPH s účinností od 1.4.2009. S účinností od 15.9.2009 novelizovalo ministerstvo dopravy vyhlášku č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vyhláškou č.283/2009 Sb a zrušilo povinnost oddělovat vozidla, která konstrukcí vycházejí z osobního automobilu kategorie M1 přepážkou a zrušilo u těchto vozidel podmínku zajištění bočních oken.

Do 15.9.2009 bylo možné legálně odstranit přepážku z tzv. lehkého užitkového vozidla pouze za předpokladu provedení přestavby na osobní automobil kategorie M1 vyznačené v technickém průkazu vozidla. Ačkoliv odstranění mřížky bylo spojeno s přestavbou nejednalo se z pohledu z. o DPH o zdanitelné plnění s povinností přestavbu dodanit. V souvislosti s daní silniční se přestavba z N1 na M1 promítne až ve zdaňovacím období 2010 (tzn. za celé období 2009, ve kterém proběhla přestavba, se bude vozidlo vykazovat jako N1).

Od 15.9.2009 lze demontovat u vozidel přepážku bez přestavby a tedy nutnosti zápisu v TP, avšak vozidlo zůstane z hlediska silniční daně zařazeno v kategorii N1 V této suvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že takto lze demontovat přepážku pouze v případě, že na výrobním štítku vozidla je uvedena typová homologace osobního automobilu a je vybavena doplňkovým výrobním štítkem z druhého stupně výroby- pozná se v TP. U vozidel homologovaných v prvovýrobě bude nutné stanovisko výrobce, příp. dovozce. Vozidla kategorie N1 homologovaná podle starší evropské směrnice postrádají některé konstrukční prvky a odstranění mřížky by byl proces nejen časově, ale i finančně velmi náročný.

Novinky

Ekologická daň
Poplatek při první registraci ojetého vozidla do evidence motorových vozidel v ČR, nebo při první přeregistraci ojetého vozidla po 1.1.2009 Více


Odpočet DPH u osobních automobilů Více


Ojetá osobní vozidla s odpočtem DPH Vozidla pořízená u leasingových společností v členských zemích EU po 1.4.2009 Více


Novela zákona o DPH č.87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet při nákupu/pořízení osobního automobilu. VíceNaši partneři:


        veteráni Adam Auto Moto s.r.o.