Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, prováděcími vyhláškou č. 205/1999 Sb., zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Nestanoví-li zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jinak, může na pozemní komunikaci provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěna.

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil poškozenému:
 • způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením
 • škodu na věci vzniklou poškozením, ztrátou nebo odcizením, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat
 • ušlý zisk
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením

Limit pojistného plnění stanovený zákonem musí činit:
 • nejméně 35 mil.Kč na každého zraněného nebo usmrceného
 • nejméně 35 mil.Kč při škodě na majetku, zničení nebo odcizení bez ohledu na počet poškozených

Doplňková pojištění:
 • pojištění čelního skla nebo všech skel na vozidle
 • úrazové pojištění přepravovaných osob
 • pojištění zavazadel
 • zapůjčení náhradního vozidla
 • připojištění asistenčních služeb
 • pojištění živelní události
 • pojištění střetu se zvěří
 • havarijní pojištění

Výše pojistného závisí na:
 • kategorii vozidla a objemovém zdvihu motoru
 • limitu pojistného plnění
 • věku řidiče vozidla, případně počtu řidičů
 • trvalém bydlišti provozovatele vozidla
 • době bezeškodného průběhu

Novinky

Ekologická daň
Poplatek při první registraci ojetého vozidla do evidence motorových vozidel v ČR, nebo při první přeregistraci ojetého vozidla po 1.1.2009 Více


Odpočet DPH u osobních automobilů Více


Ojetá osobní vozidla s odpočtem DPH Vozidla pořízená u leasingových společností v členských zemích EU po 1.4.2009 Více


Novela zákona o DPH č.87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet při nákupu/pořízení osobního automobilu. VíceNaši partneři:


        veteráni Adam Auto Moto s.r.o.