Pojištění motorových vozidel


v naší provozovně AUTOBAZAR VACKOV najdete obchodní zástupce KOOPERATIVY Pojišťovny, a.s. a Generali Pojišťovny, a.s.


uzavíráme pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a havarijní pojištění.


ihned uplatníme ve smlouvě Váš bonus za bezeškodní průběh, který v současné době zjistíme na základě on-line připojením do Kanceláře pojistitelů.


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla


Od 1. ledna 2010 je jediným dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zelená karta.


kooperativa
 • limity pojistného plnění pro škodu na zdraví:
  • STANDARD 2010 - 54 mil.Kč
  • BENEFIT 2010 - 70 mil.Kč
 • limity pojistného pro věcnou škodu a ušlý zisk
  • STANDARD 2010 - 70 mil.Kč
 • živelní pojištění vozidla
  • povodeň, záplava, úder blesku, vichřice, krupobití , sesuv půdy, lavina, pád stromu/stožáru, požár - zdarma
 • pojištění pro případ:
  • pobytu v nemocnici - zdarma

Doplňkové pojištění


 • podmínkou platné pojištění odpovědnosti u Kooperativy

 • pojištění čelního skla:
  • pojistná částka 5.000 Kč 10.000 Kč 20.000 Kč
   roční pojistné 450 Kč 750 Kč 1500 Kč

 • pojištění nákladů na zapůjčení vozidla
  • zapůjčení auta 5 dnů 10 dnů 15 dnů
   roční pojistné 545 Kč 945 Kč 1345 Kč

 • úrazové pojištění:
  • počet sedadel Pojistné částky na 1 sedadlo 5 sedadel 6 sedadel 9 sedadel
   smrt úrazem 150.000 Kč
   trvalé následky úrazu 300.000 Kč
   těles.poškození úrazem 37.500 Kč
   roční pojistné 324 Kč 648 Kč 972 Kč

 • pojištění právní ochrany:
  • pojistná částka 500.000 Kč
   roční sazba pojistného 900 Kč

 • pojištění asistence:
  • při poruše v ČR - 96 Kč/ročně

Asistenční služby v ČR

 • v případě nehody:
  • odtah nepojízdného vozidla do 50 km - zdarma
  • bezplatné uskladnění vozidla - do 10 dnů

Asistenční služby mimo území ČR:

 • v případě nehody:
  • odtah do 50 km, resp. do 120 Eur pro osobní vozidla - zdarma
  • odtah do 75 km, resp.300 Euro u vozidel od 3,5t do 12t - zdarma
  • jeden bezplatný nocleh pro osádku vozidla - do 50 Euro/os.
  • právní pomoc - do 750 Eur
  • finanční výpomoc do 1000 Eur na základě složení jistiny třetí osobou v ČR
  • uskladnění nepojízdného vozidla až do sedmi dnů - do ceny 13 Euro/den
  • vzkazovou službu a telefonické tlumočení při jednání s úřady

rozšířený rozsah asistenčních služeb pro motoristy se zdravotním postižením, kteří používají speciálně upravené vozidlo - služba NADĚJE


Za bezeškodní průběh pojištění lze získat v průběhu devíti let až 50% bonus.


Komplexní pojištění vozidel GLOBAL

Stavebnicovým způsobem kombinuje veškerá pojištění vozidla, povinné ručení, havarijní pojištění i celou řadu dodatkových pojištění. Tvoří komplexní ochranu vozidla, osob, zavazadel, čelního skla, široké asistenční služby, odpovědnost škody způsobené provozem vozidla, pojištění právní ochrany v jedné smlouvě. Je určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t a motocyklů.


Komplexní pojištění vozidel TANDEM

Komplexní pojištění vozidla do jediného pojistného produktu. Kryje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za škody na zdraví a usmrcení do výše 54 mil.Kč na každého poškozeného, škody na majetku do výše 35 mil.Kč, asistenční služby, havarijní pojištění


generali

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 • Sazebník POV 2010 pro osobní automobily:
  • tarif STANDARD PLUS VENKOV
   Obsah 1000 ccm 3.440 3.760 2.800
   Obsah 1001 – 1350 ccm 4.400 4.720 3.600
   Obsah 1351 – 1450 ccm 5.600 6.080 4.720
   Obsah 1451 – 1850 ccm 6.240 6.720 5.280
   Obsah 1851 – 2000 ccm 8.720 9.520 7.520
   Obsah 2001 – 2500 ccm 9.680 10.560 8.320
   Obsah nad 2500 ccm 13.280 14.400 12.240

Zvýhodněný tarif VENKOV:

 • fyzické osoby (včetně OSVČ) mající trvalé bydliště v obci do 30.000 obyvatel
 • osobní automobil
 • dlouhodobé pojištění s pojistným obdobím 1 rok
 • nelze použít pro vozidlo zvláštního užití (taxi, autopůjčovna, vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo pro přepravu nebezpečného nákladu)
Ke všem tarifům lze získat bonus až 50% za bezeškodní průběh pojištění.

Doplňkové pojištění

 • pojištění náhradního vozidla
  Kryje náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla, a to maximálně do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě při dodržení max. denního limitu. Pojistné plnění není snižováno o spoluúčast.
  Pojistná částka Denní max.limit Roční pojistné
  Varianta I 15.000 Kč 1.500 Kč 888 Kč
  Varianta II 30.000 Kč 2.000 Kč 1.488 Kč

 • pojištění náhradního vozidla
  vztahuje se poškození či zničení předního čelního, zadního a bočních skel vozidla. Pojistné plnění není snižováno o amortizaci. Pojištění je sjednáváno se spoluúčastí 10%, min.500 |Kč.
  Pojistná částka Roční pojistné Pojistná částka Roční pojistné Pojistná částka
  3.000 Kč 436 Kč 10.000 Kč 1000*/1700 Kč 20.000 Kč 3.100 Kč
  5.000 Kč 592 Kč 15.000 Kč 2.400 Kč

 • základní asistenční služby
  • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby za účelem zpojízdnění vozidla
  • odtah nepojízdného vozidla
  • zajištění a uschování vozidla
  • náhradní vozidlo po dobu 24 hodin
 • platí pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t s max. 9 sedadly na smlouvou vymezeném území a nákladní automobily nad 3,5t v důsledku havárie, v důsledku poruchy při stáří vozidla do 11 let při vstupu do pojištění

 • Generali Top Assistance
  • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby za účelem zpojízdnění vozidla
  • odtah nepojízdného vozidla
  • zajištění a uschování vozidla
  • náhradní vozidlo po dobu 24 hodin
 • platí pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t s max. 9 sedadly na území Evropy a nákladní automobily nad 3,5t v důsledku havárie, v důsledku poruchy při stáří vozidla do 11 let při vstupu do pojištění
  Ceník Základní asistenční služby Generali Top Asistenční služby
  Osobní vozidla do 3,5 t zdarma 500 Kč
  Nákladní vozidla zdarma 900 Kč

Havarijní pojištění Minikasko

 • pro zkušené a odpovědné řidiče starších vozidel, hledající pojistnou ochranu proti základním rizikům (střet se zvěří, požár, výbuch a poškození živelními událostmi) bez odpočtu spoluúčasti, škodám způsobeným vandaly
 • produkt minikasko je možné uzavřít pro osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny do stáří 11 let.
 • výhodné rozšířit pojištění Minikasko o pojištění rizika odcizení
 • pojištění se sjednává na aktuální cenu vozidla
 • sleva při současném uzavření Minikaska a povinného ručení

Havarijní pojištění Kasko

 • pro osobní, nákladní (tahače, traktory, pracovní stroje, obytné vozy) vozidla, přívěsy a návěsy a autobusy
 • typy pojištění:
  • allrisk - rizika: poškození nebo ztrátu motorového vozidla živelními událostmi, požárem, výbuchem,
   střetem, zaviněným jednáním cizí osoby nebo odcizením
   • pojištění v rozsahu individuální potřeby:
   • havárie včetně živelní události a vandalismu
   • odcizení – v kombinaci s Minikaskem je toto pojištění určeno pro nová vozidla do 3,5 t, samostatně
    jej lze uzavřít pro užitková vozidla do 3,5t ve stáří 3-11 let.
  • sleva při současném uzavření havarijního pojištění a povinného ručení
  • sleva na pojistném za jízdu bez nehod a další slevy
  • součástí pojištění jsou asistenční služby Generali Assistance.
 • výhodné rozšířit pojištění Minikasko o pojištění rizika odcizení
 • pojištění se sjednává na aktuální cenu vozidla
 • sleva při současném uzavření Minikaska a povinného ručení

Novinky

Ekologická daň
Poplatek při první registraci ojetého vozidla do evidence motorových vozidel v ČR, nebo při první přeregistraci ojetého vozidla po 1.1.2009 Více


Odpočet DPH u osobních automobilů Více


Ojetá osobní vozidla s odpočtem DPH Vozidla pořízená u leasingových společností v členských zemích EU po 1.4.2009 Více


Novela zákona o DPH č.87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet při nákupu/pořízení osobního automobilu. VíceNaši partneři:


        veteráni Adam Auto Moto s.r.o.